Covid-19

COVID-19På grund av rådande omständigheter har vi vidtagit en del åtgärder i vår verksamhet.


Vi arbetar bara om vi är friska och ni är välkomna på behandling om ni är helt friska.


För att minska antal personer i lokalen har vi "stängt" butiken, den är alltså inte bemannad och därför låser vi dörren när vi går in på behandling.

Salongsdelen med behandlingar är fortfarande igång.


Vi skulle uppskatta om ni hjälper oss med följande:


- Max 6 personer samtidigt i receptionen. Vänligen vänta utanför om du ser att vi är många.


- Kom helst inte för tidigt till din bokade behandling. Några minuter innan räcker.


- Ta inte med anhörig till ditt besök. Kom ensam.


- När du kommer in till oss vill vi att du tvättar dina händer på vår kundtoalett.


Vi arbetar kontinuerligt med hygien och städ.

Vi desinficerar allmäna ytor flera gånger per dag, och tvättar våra händer innan och efter varje kund.


Vill du att vi använder munskydd och visir gör vi självklart det.


Tillhör du riskgrupp, eller vill veta mer hur vi hanterar situationen är du välkommen att höra av dig till oss.